COM T’AJUDOEs realitza una avaluació comprensiva per avaluar al nen o adolescent fent ús d’entrevistes, observació, proves diagnòstiques i altres proves complementàries. També valorem la relació amb els pares o cuidadors per una major comprensió de la problemàtica del menor.

Es fa la devolució de resultats de l’avaluació tant a pares com a nens/adolescents de manera que conjuntament construïm els objectius a treballar.

Des d’una vinculació terapèutica nodridora es buscarà crear una relació terapèutica a un context segur on el nen o adolescent es “senti sentit” i pugui explorar el seu món intern i extern.
Més info

assessorament a pares
Els pares seran acompanyats i guiats enfortir les seves capacitats parentals de manera que puguin comprendre i participar més eficaçment al desenvolupament dels seus fills

nlpsicologia